+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
BAS ERP. International Accounting (IA) - система обліку та управління в міжнародних компаніях, що здійснюють свою діяльність в Україні, країнах ЄС, США. Дане рішення використовується підприємствами, які засновані в Україні та розвивають свій бізнес у Європі та Америці. Для того, щоб бути конкурентним, важливо отримувати актуальну та достовірну інформацію про фінансовий стан справ та застосовувати єдині стандарти обліку для всіх юридичних осіб групи компаній, у всіх країнах.
BAS ERP IA.png
BAS ERP.IA дозволяє застосовувати єдині стандарти фінансового обліку для всіх компаній, філій, відділень розташованих в різних країнах. Що дозволяє більш ефективно управляти міжнародною компанією. У результаті з'являється можливість оперативно побудувати звіти про фінансовий стан усіх бізнес-одиниць групи компаній, що ведуть облік за єдиними правилами, включаючи основні звіти за МСФЗ в єдину валюту представлень. Так само є можливість отримати управлінські звіти, що описують основні показники діяльності всієї групи в розрізі бізнес-одиниць (юридичних осіб), продуктів (номенклатур) і т. п. Завдяки єдиній централізованій базі даних, система дозволяє ефективно управляти процесами закупівлі та ресурсами групи, а також консолідації даних про всі канали продажів у всіх країнах та оперативно аналізувати їх на фінансовому рівні. Інтерфейс програми - англійський, німецький.

Короткий опис BAS ERP

Вартість рішення

Переваги рішення для різних рівнів управління

Для тих, хто автоматизував підприємство силами власного ІТ-підрозділу

Результати проекту


buy-ukr.png

Функціональні можливості BAS ERP.IA

1. Індивидуальний План рахунків. Основною особливістю розробленого модуля є можливість налаштування індивідуального плану рахунків та відображень операцій у обліку для кожної юрисдикції компанії. План рахунків дозволяє вказати три основних рівня аналітичних розрізів, а також додаткові - облік за підрозділами та напрямками діяльності.

Plan 1.png Plan 2.png

 

2. Відображення облікових операцій за індивідуальним планом рахунків. Функціонал настройки бухгалтерських операцій дозволяє управляти настройками відображення в обліку по кожному документу, з можливістю налаштування умов. Даний механізм розроблений для наступних бізнес-процесів:

 • управління фінансами

 • управління закупками та продажами

 • управління запасами

 • управління необоротними активами

 • закриття місяця, регламентні операції.

Plan 3.png Plan 4.png
Plan 5.png Plan 6.png

3. Трансляція проводок в МСФЗ. Допрацьована підсистема відображень в МСФЗ бухгалтерських проводок за індивідуальним планом рахунків.

IFRS 1.png IFRS 2.png

4. Валюти обліку та курси валют. Функціонал дозволяє використовувати три види валют:

 • Валюта регульованого обліку - основна валюта, що використовується для обліку юридичною особою відповідно до вимог місцевого законодавства.

 • Функціональна валюта міжнародного обліку - валюта, що використовується в основному економічному середовищі, в якому підприємство здійснює свою діяльність.

 • Валюта представлення міжнародного обліку - валюта, в якій підприємством представляється міжнародна фінансова звітність.

Для кожної валюти вказується джерело завантаження курсів валют. При відображенні операцій у валюті, що відрізняється від регульованої валюти організації, перерахунок здійснюється за вказаним курсом.

Valut 1.pngValut 4.png

Valut 2.png

Valut 3.png 

5. Податковий облік ПДВ і податок з продажів. В конфігурації реалізований механізм настройки обліку податків для кожної юрисдикції компанії, зокрема ряду країн ЄС, США та Японії.

Tax 1.png

 Tax 4.png

Tax 8.png 

Tax 9.png

6. Управлінська звітність. Дозволяє виконувати налаштування формування звітів за вибраним джерелом даних для завантажених макетів.

Report 1.png Report 3.png 

Report 4.png Report 6.png Report 5.png

7. Інтеграція та обмін з існуючими системами. BAS ERP.IA завдяки відкритій архітектурі, може бути інтегрована з корпоративними системами управління продажами та CRM, наприклад, SalesForce, Microsoft Dynamics CRM, Oracle CRM та ін., а також налаштовані обміни з системами бухгалтерського та податкового обліку, які широко використовуються в різних країнах.

 

Прикладне рішення BAS ERP дозволяє забезпечити комплексне планування та бюджетне управління, побудувати сучасну систему обліку з високою ступенем деталізації витрат, визначити показники управління та системи відповідальності в рамках єдиного інформаційного простору.

Реалізовані наступні функції:

 • Постановка цілей - визначення власних цілей та критеріїв, за якими можна оцінити їх досягнення;

 • Планування - представлення цілей підприємства в прогнозах і планах:

 • Оперативний облік;

 • Моніторинг фінансово-господарської діяльності;

 • Аналіз - дослідження відхилень фактичних результатів діяльності від запланованих або типових значень;

 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати - управління персоналом та його мотивація;

 • Регламентированный облік - формування звітів для зовнішніх користувачів;

 • Міжнародний фінансовий облік - складання звітів за міжнародними стандартами.

Використання інструментів прикладного рішення дозволяє забезпечити узгоджену роботу підрозділів як всередині організації, так і з зовнішнім оточенням (клієнтами, постачальниками, конкурентами).

Детальний опис продукту >>Вартість базової поставки продукту

Назва продукту

Ціна, грн. без ПДВ

BAS ERP

180 000

Розширення International Accounting (IA) для BAS ERP

192 000

Всього BAS ERP.IA

372 000Фінансовий директор та фінансова служба - отримують зручний інструментарій для застосування єдиних стандартів корпоративної політики у всіх юридичних особах компаній, мають можливість швидко отримувати достовірні управлінські звіти та звіти за МСФЗ в єдину валюту представлень. Система дозволяє також вести фінансове планування та бюджетування по всій групі.

Директор по продажам, керівник напрямків - мають можливість оперативно отримувати дані про всі канали продажів у всіх країнах і аналізувати їх на фінансовому рівні.

Служба контролю та внутрішнього аудиту - може швидко аналізувати фінансовий стан юридичних осіб, стежити за виконанням корпоративних стандартів, аналізувати та давати обґрунтовані рекомендації.

Враховуючи, що система побудована на BAS ERP - повноцінної системи управління, підприємство також зможе в повній мірі використовувати всі можливості ERP: управління виробництвом та виробничим обліком, управління продажами, закупівлями, а також управління персоналом.


Деякі українські підприємства вирішують здійснювати автоматизацію бухгалтерських процесів силами власних спеціалістів. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонує консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх етапах проекту. Ми можемо допомогти вам:

 • Визначити цілі автоматизації

 • Обґрунтовано обрати необхідне програмне забезпечення

 • Розробити рекомендації щодо створення концепції рішення

 • Сформувати власну службу підтримки користувачів


Підприємство отримує повністю автоматизовані процеси обліку та управління фінансами, побудови корпоративної звітності, а також продажами, закупівлямі, виробничою діяльністю. Керівництво може швидко отримувати достовірну інформацію по групі компаній і, як наслідок, - підвищується якість управління, швидкість прийняття рішень, а саме підприємство, стає більш конкурентоспроможним і підвищує свою вартість на ринку.

buy-ukr.png


Купити